Back

Folder: 701/2/82

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderSierpień- grudzień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 103 to 107

Item description

Title Raport z Bukaresztu 
AuthorWielogłowski, Witold;  
Type Report 
Abstract Sprawa rumuńskiego zboża dla Rosji, ataki band bolszewickich na tereny rumuńskie, dyslokacja wojsk rumuńskich, komisja międzysojusznicza dla ustalenia granicy rumuńsko-węgierskiej. 
Persons Averescu, Alexandru; Christescu, Constantin; Cziczerin, Gieorgij; Ionescu, Take; Petlura, Symon; Rășcanu, Ioan; Sikorski, Władysław;  
Places Belgrad; Besarabia; Bukareszt; Bukowina; Francja; Kiszyniów; Odessa; Rosja; Rumunia; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1921-08-17; 1921-08-23; 1921-08-24; 1921-09-10; 1921-09-15 
Languages pl 
Date of the item 1921-08-24 

Scans of documents

103
104
105
106
107
701-002-082-103.pdf

Click to enlarge