Powrót

Teczka: 701/3/3

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
TeczkaRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Opis teczki1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 152 do 181

Opis dokumentu

Tytuł Rozporządzenia Rady Obrony Państwa 
AutorNaczelnik Państwa; Minister Spraw Wojskowych 
Typ Dokument 
Streszczenie Rozporządzenie o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.Rozporządzenie o przeprowadzeniu wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej. Rozporządzenie o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska w byłej dzielnicy pruskiej. Rozporządzenie o karach za zaniedbania służbowe osób wojskowych. Rozporządzenie o utworzeniu Trybunału Nadzwyczajnego dla oficerów i urzędników wojskowych. Rozporządzenie o utworzeniu Trybunału Obrony Państwa. Rozporządzenie o ustanowieniu Sądu Wojskowego. Rozporządzenie o uiszczaniu podatków bezpośrednich.Rozporządzenie o sądach pokoju. Rozporządzenie o nadzwyczajnej pomocy dla inwalidów wojskowych i ich rodzin. Rozporządzenie w sprawie ćwiczeń poborowych niewcielonych do wojska. Rozporządzenie w sprawie aprowizacji na rok 1920/1921. Rozporządzenie o zmianach w ustawie o państwowej pożyczce premiowej. Rozporządzenie o wojskowym postępowaniu karnym dla wspólnej siły wojskowej. Rozporządzenie o przedłużeniu terminu amnestii podatkowej w dawnej dzielnicy pruskiej. Rozporządzenie o aktach zgodnu osób zabitych na wojnie. Rozporządzenie o wprowadzeniu wojskowego postępowania karnego. 
Osoby Sosnkowski, Kazimierz;  
Daty 1920-08; 1920-09 
Języki pl 
Data dokumentu 1920-08 

Skany dokumentów

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
701-003-003-152.pdf

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.