Back

Folder: 701/4/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
FolderAkta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 262 to 451

Item description

Title Sprawozdanie z działalności 18. Dywizji Piechoty 
AuthorMajewski, gen.bryg.;  
Topic przewrót majowy 
Type Report 
Description Nie wymieniono wszystkich nazwisk. 
Abstract Przebieg działań, meldunki sytuacyjne, dzienniki podawcze, fonogramy, rozkazy operacyjne, raporty Dyrekcji Kolei Państwowej, wykazy osobowe. 
Persons Anders, płk.; Bohaterewicz, płk.; Bończa-Uzdowski, płk.; Bortnowski, płk.; Boruta-Spiechowicz, płk.; Burhardt, gen.; Dreszer, gen.; Dzierżanowski, gen.; Frydrych, mjr.; Heller, mjr. Szt. Gen.; Jabłoński, kpt.; Jurkiewicz, kpt.; Kaczyński, mjr.; Klimuntowski, kpt.; Krok-Paszkowski, płk.; Kuryłowicz, mjr.; Lis-Błoński, kpt.; Ładoś, gen.; Majewski, gen.bryg.; Malczewski, gen.; Mazarski, kpt.; Minkowski, ppłk.; Norwid-Neugebauer, gen.; Oleksowicz, kpt.; Pakosz, płk.; Piłsudski, Józef; Rataj, mjr. dr.; Ryk-Moszczeński, mjr.; Sikorski, płk.; Stamirowski, płk.; Steblecki, kpt.; Sudacki, kpt.; Trąmpczyński, Wojciech; Wojciechowski, Stanisław; Wróblewski, gen. brygady; Żebrowski, ppłk.; Żeligowski, gen.;  
Places Cytadela; Łomża; Ostrów Mazowiecki; Warszawa; Zambrów;  
Dates 1926-05-11; 1926-05-12; 1926-05-13; 1926-05-14; 1926-05-15; 1926-05-16; 1926-05-17; 1926-05-19; 1926-05-21; 1926-05-23; 1926-05-24; 1926-05-25; 1926-05-28; 1926-05-30; 1926-07-03; 1926-07-09 
Languages pl 
Date of the item 1926-07-09 
Subjectprzewrót majowy

Scans of documents

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289-1
289-2
289-3
289-4
290-1
290-2
290-3
290-4
291
292
293
294
295
296
297
298
299-1
299-2
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

Click to enlarge