Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 373 to 374

Item description

Title Notatka Prezydenta Dyrektoriatu i Głównego Atamana Wojskowego do Naczelnika Państwa. 
Alternative title Записка Президента Дирекції та Головного Військового Отомана до Начальника Держави 
AuthorPrezydent Dyrektoriatu i Główny Ataman Wojskowy Ukraińskiej Republiki Wojskowej 
Type Inne 
Description Notatka Prezydenta Dyrektoriatu i Głównego Atamana do Naczelnika Państwa. 
Abstract Główny Ataman Ukraińskiej Republiki Ludowej zwraca się do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Celem pisma jest stworzenie odpowiednich warunków przy formowaniu Armii Ukraińskiej. Podjęte są kwestie zapewnienia żołnierzom wyżywienia, ubioru, uzbrojenia, a także odpowiednich warunków bytowych. Mowa również o uczynieniu z Kamieńca Podolskiego centrum kontyngentu ludzkiego i magazynowego. 
Persons Piłsudski, Józef;  
Places Brześć; Kamieniec Podolski; Polska; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1920-02 
Languages pl 
Date of the item 1920-02 

Scans of documents

373
374

Click to enlarge