Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 485 to 490

Item description

Title Raport dot. organizacji Armii Ukraińskiej 
Alternative title Рапорт відносно організації Української Армії 
AuthorDidkowskyj, Maksym 
Type Inne 
Description Kopia raportu. 
Abstract Podstawy organizacji armii, rozwiązania taktyczno-strategiczne, funkcje komendanta i zasady organizacji oddziałów. Ogólny schemat organizacyjny dywizji, opisujący organizację sztabu dywizji, brygady armatniej, pułku konnego, oddziałów technicznych i brygady zapasowej. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1914; 1918; 1920-02-20 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-20 

Scans of documents

485
486
487
488
489
490

Click to enlarge