Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 49 to 50

Item description

Title Rozkaz nr 32 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ Нр.32Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Ukraińskiej Misji Wojskowej 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Kwestie personalne i dane o przybyłych z delegacji żołnierzach. Powstanie komisji rozpatrującej sprawy armii i kwestie finansowe. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-02-07; 1920-02-08; 1920-02-09; 1920-02-13; 1920-02-22; 1920-02-26; 1920-02-27 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-26 

Scans of documents

49
50

Click to enlarge