Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 496 to 496

Item description

Title Schemat wojsk technicznych Dywizji Strzeleckiej 
Alternative title Схема технічних військ Стрілецької Дивізії 
AuthorDidkowskyj, Maksym 
Type Inne 
Description Dane w formie schematu. 
Abstract Schemat organizacji wojsk technicznych dywizji strzeleckiej. Rozlokowanie naczelników łaczności, dywizjonu lotniczego, radio-telewizyjnego i telegraficznego. Sotnie techniczne i piesze bataliony. 
Dates 1920-02-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-25 

Scans of documents

496-1
496-2

Click to enlarge