Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 166 to 167

Item description

Title Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz dotyczący finansów. 
Abstract Dyspozycje środkami finansowymi, znajdującymi się w posiadaniu Armii Ukraińskiej. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-01-11; 1920-04-05; 1920-04-15; 1920-04-22; 1920-04-25; 1920-04-27; 1920-04-28; 1920-04-29; 1920-04-30; 1920-05-01 
Languages ua 
Date of the item 1920-04-30 

Scans of documents

166
167

Click to enlarge