Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 74 to 75

Item description

Title Rozkaz nr 85 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.85Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Rozkaz Szefa Sekcji. 
Abstract Polecenie rozdysponowania środków finansowych, będących w posiadaniu armii ukraińskiej. Wymienienie w rozkazie wydatków szczególnie potrzebnych dla funkcjonowania armii. 
Places Polska;  
Dates 1920-04-13; 1920-04-15; 1920-04-17 
Languages ua 
Date of the item 1920-04-17 

Scans of documents

74
75

Click to enlarge