Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 124 to 124

Item description

Title Rozkaz nr 73 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.73 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorBondarowski, Michał; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Rozkaz Szefa Sekcji w sprawach personalnych. 
Abstract Mianowanie wartownikiem oficera Walickiego. Oddelegowanie do Lowowa setnika Draczenkę i chorążego Kotowicza. Wysłanie do Brześcia Litewskiego lekarza Mierkowskiego w sprawie przeglądu sanitarnego. 
Places Brześć Litewski; Lwów; Polska;  
Dates 1920-04-07; 1920-04-08 
Languages ua 
Date of the item 1920-04-07 

Scans of documents

124

Click to enlarge