Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 162 to 162

Item description

Title Dyspozycje finansowe 
Alternative title Фінансові диспозиції 
AuthorUkraińska Misja Dyplomatyczna 
Type Inne 
Description Fragment niezatytułowanego dokumentu. 
Abstract W dokumencie zawarto dyspozycje odnośnie środków finansowych znajdujących się w posiadaniu Armii Ukraińskiej. 
Dates 1920-04-23 
Languages ua 

Scans of documents

162

Click to enlarge