Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 522 to 523

Item description

Title Kadry podlegające Zarządowi Inżyniera Pieszej Dywizji Strzeleckiej 
Alternative title Кадри які підлегають Урядові інжинера піхотної Стрилецької Дивізії 
AuthorDidkowskyj, Maksym 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. 
Abstract Spis mienia wojskowego i dyspozycje finansowe. 
Dates 1920-02-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-25 

Scans of documents

522
523

Click to enlarge