Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 435 to 437

Item description

Title Rozkaz Nr 8 o zaszeregowaniu żołnierzy w Armii Ukraińskiej 
Alternative title Наказ Нр.8 про классифікацию солдат в Українській Армії 
AuthorPetlura, Semen 
Type Inne 
Description Dane w formie tabeli. 
Abstract Regulacje personalno-finansowe w Armii Ukraińskiej. Wykaz rang wojskowych, wedle których należy awansować żołnierzy i dowódców. Zasady i procedura awansowania, osoby do tego uprawnione. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-03-12 
Languages ua 
Date of the item 1920-03-12 

Scans of documents

435
436
437

Click to enlarge