Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 336 to 337

Item description

Title Rozkaz Nr 187 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.187 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz dotyczący spraw finansowych. 
Abstract Przeznaczenie części posiadanych środków finansowych na wypłatę żołdu dla żołnierzy przyłączonych do Misji. Uwzględniono żołnierzy pełniących warty, oddelegowanych w podróże służbowe, przydzielonych do miejsc stałego stacjonowania i poddanych hospitalizacji. 
Places Polska;  
Dates 1920-07-08; 1920-07-09; 1920-07-10; 1920-07-12; 1920-07-13 
Languages ua 
Date of the item 1920-07-13 

Scans of documents

336
337

Click to enlarge