Powrót

Teczka: 701/7/2

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Opis teczki1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 457 do 457

Opis dokumentu

Tytuł Pismo do Szefa Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Tytuł alternatywny Письмо до Шефа Секції до справ Військових при Український Дипломатичній Місії у Речіпосполітий 
AutorGenerał Sztabu Generalnego Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej 
Typ Inne 
Opis Odpowiedź na pismo gen. Zielińskiego. 
Streszczenie Służba w Armii Ukraińskiej. Zalecenia co do przyjmowania jedynie silnie umotywowanych Ukraińców, oraz odrzucania Rosjan. Kozaków Kubańskich zalecano przyjąć jako cały odrębny oddział, a Tatarów Krymskich na specjalnych warunkach. 
Miejsca Polska; Ukraina;  
Daty 1920-05-29; 1920-06-10 
Języki ua 
Data dokumentu 1920-06-10 

Skany dokumentów

457

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.