Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 535 to 535

Item description

Title Rozkaz Nr 97 Głównego Zarządu Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Приказ Нр.97Головного Управління Військ Української Народної републікі 
AuthorDidkowskyj, Maksym 
Type Inne 
Description Rozkaz dot. struktury armii. 
Abstract Organizacja Armii Ukraińskiej. Etaty oddzielnej dywizji strzeleckiej, ogólny schemat organizacyjny dywizji. Podział na etaty: sztabu dywizji, pieszej brygady strzeleckiej, batalionu wchodzącego w skład brygady strzeleckiej, sztabu brygady zapasowej, pieszego batalionu zapasowego, szkolnego batalionu brygady zapasowej, zarządu dywizyjnego inżyniera, technicznej sotni pieszego batalionu strzeleckiego. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład armii. 
Dates 1920-02-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-25 

Scans of documents

535

Click to enlarge