Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 92 to 93

Item description

Title Rozkaz Nr 51 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący kwestii finansowych 
Alternative title Наказ Нр.51 дс.Військових при Український Дипломатичній Місії у Речі Посполітий відносно фінансового питання 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz zawierający dyspozycje finansowe. 
Abstract Rozdysponowanie środków finansowych w Armii Ukraińskiej, sprawy organizacyjne. Informacja o zmianach na stanowiskach kierowniczych i związanych z tym faktem kwestiami finansowymi. Wyłączenia z utrzymania w Armii Ukraińskiej. Konieczność sporządzania sprawozdań z tygodniowych prac. Finansowanie podróży służbowych, pomoc doraźna i wydatki przedstawicielskie. 
Dates 1920-01-11; 1920-03-17; 1920-03-18; 1920-03-19; 1920-03-20; 1920-03-21 
Languages ua 

Scans of documents

92
93

Click to enlarge