Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 186 to 187

Item description

Title Pismo do Ministerstwa Spraw Wojskowych RP. 
Alternative title Письмо до Міністерства Військових Справ РП 
AuthorZieliński, Wiktor; Ukraińska Likwidacyjna Komisja 
Type Inne 
Description Prośba genarała Zielińskego skierowana do Ministerstwa Spraw Wojskowych, o zorganizowanie pomocy finansowej dla pozostających w trudnej sytuacji żołnierzy Armii Ukraińskiej. Prośba poprzedzona jest relacją przedstawiającą powody takiej sytuacji. 
Abstract Zgodnie z postanowieniami narady przedstawicieli Armii Ukraińskiej z reprezantantami Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Skarbu RP, część pieniędzy przeznaczonych na pensje dla oficerów i żołnierzy tejże Armii, została spożytkowana na bieliznę i umundurowanie. Od momentu powrotu na tereny ukraińskie, zaprzestano finansowania żołnierzy w markach polskich. Nie otrzymali oni również należnego wynagrodzenia za działania podejmowane wcześniej. Pieniądze otrzymywane na Ukrainie, nie miały wielkiej wartości na ziemiach polskich m. in. poprzez drożyznę i spekulacje. Niedostateczne zaopatrzenie spowodowało konieczność organizowania wyżywienia i innych niezbędnych produktów na własny koszt. Stąd też katastrofalna sytuacja żołnierzy przebywających na terenie obozów w Polsce. W związku z tym, generał Zieliński zwraca się z prośbą do Rządu Polskiego, o przeznaczenie odpowiednich środków na pokrycie potrzeb internowanych. 
Persons Sosnkowski, Kazimierz;  
Places Polska; Ukraina; Zbrucz;  
Dates 1921-05-29 
Languages pl 
Date of the item 1921-05-29 

Scans of documents

186
187

Click to enlarge