Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 18 to 19

Item description

Title Rozkaz nr 16 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 16 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorOsiecki, Jurko; Zieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Dokument w formie rozkazu. 
Abstract W dokumencie zawarto bieżące kwestie organizacyjne i finansowe. 
Places Polska;  
Dates 1920-10-16; 1920-10-31; 1920-11-09; 1920-11-10; 1920-11-12 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-12 

Scans of documents

18
19

Click to enlarge