Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 51 to 52

Item description

Title Rozkaz nr 44 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 44 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Wytyczne w sprawie delegacji służbowych i ich finansowania. Poruszenie kwestii rezygnacji ze służby wojskowej. 
Places Łańcut; Polska;  
Dates 1920-11-30; 1920-12-01; 1920-12-02; 1920-12-04; 1920-12-05; 1920-12-07 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-07 

Scans of documents

51
52

Click to enlarge