Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 303 to 304

Item description

Title Pismo skierowane do Szefa Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Warszawie 
Alternative title Письмо скероване до Шефа Секції Української Військової Дипломатичної Місії у Варшаві 
AuthorNaczelnik Zarządu Głównego Sztabu Generalnego Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Type Inne 
Description Pismo dotyczące matariałów archiwalnych. . 
Abstract Informacje dotyczące warunków przechowywania materiałów o znaczeniu historycznym. Sposoby zabezpieczenia dokumentacji znajdującej się na terytorium zajętym przez władze polskie. 
Places Polska;  
Dates 1920-08-03 
Languages ua 
Date of the item 1920-08-03 

Scans of documents

303
304

Click to enlarge