Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 296 do 298

Opis dokumentu

Tytuł Ustawa o wstąpieniu do wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej w okresie emigracji żołnierzy byłych rosyjskich dobrowolnych formacji generalskich: Denikina, Judenicza, Wrangela, Siemionowa, Peremykina, admirała Kołczaka i Armii Astrachańskiej, Północnej i in 
Tytuł alternatywny Положення про зачислення до війська УНР в періоді Його еміграції вояків бувших російських добровільчих формацій генералів Денікіна Юденича Врангеля СЕменова Перемикіна адмірала Колчака Астраханської Армії Північної та інших 
AutorMinister Wojskowości Sztabu Generalnego Generał Chorąży 
Typ Inne 
Opis Ustawa dotycząca zasad rekrutacji do Armii Ukraińskiej. 
Streszczenie Informacje dotyczące zasad wstępowania do Armii Ukrańskiej. Sposoby wypełniania przez kandydatów ankiety rekrukacyjnej. Dane niezbędne do zamieszczenia. Zadania, skład, liczebność i zakres funkcjonowania komisji rekrutacyjnych. Obieg korespondycji i zagospodarowanie zasobów finansowych komisji. 
Osoby Denikin, Anton; Wrangel, Piotr;  
Języki ua 

Skany dokumentów

296
297
298

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.