Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 283 do 283

Opis dokumentu

Tytuł Formularz pokwitowania 
Tytuł alternatywny Формуляр поквитування 
Typ Inne 
Opis Niewypełniony formularz pokwitowania. 
Streszczenie Blankiet pokwitowania o otrzymaniu przydziału mobilizacyjnego oraz środków finansowych przez żołnierza przyjętego do Armii Ukraińskiej. 
Języki ua 

Skany dokumentów

283

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.