Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 242 do 243

Opis dokumentu

Tytuł Informacja o: artyleryjskim, technicznym, sanitarnym mieniu intendentury dywizyjnej. 
Tytuł alternatywny Інформація про артилерійське технічне та санітарне майно дивізійної інтендатури 
AutorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Typ Inne 
Opis Spis zawierający dane na temat wyposażenia wojskowego. 
Streszczenie Informacje dotyczące mienia, będącego w dyspozycji intendentury dywizyjnej. Szczegółowe dane liczbowe i podział. Pozostające na wyposażeniu mienie artyleryjskie. 
Języki ua 

Skany dokumentów

242
243

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.