Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 244 do 245

Opis dokumentu

Tytuł Notatka generała Juliana Stachiewicza. 
Tytuł alternatywny Записка генерала Юліана Стахевича 
AutorStachiewicz, Julian;  
Typ Nota 
Opis Krótka notatka pisana ołowkiem, skierowana do Szefa Oddziału II. 
Streszczenie Generał Stachiewicz komunikuje Szefowi Oddziału II z jakiego charakteru informacjami spotkał się podczas prowadzonych obecnie przez siebie prac. Należą do nich m. in.: dyslokacja Armii Radzieckiej na Ukrainie, dane narodowościowe ogółu żolnierzy, rozmieszczenie komend uzupełniejących oraz treści sowieckich regulaminów. 
Miejsca Polska; Rosja; Russia; Ukraina; Warszawa;  
Daty 1927-03-15 
Języki pl 
Data dokumentu 1927-03-15 

Skany dokumentów

244
245

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.