Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 397 do 399

Opis dokumentu

Tytuł Sprawozdanie z prac referatów w Armii Ukraińskiej od 1 kwietnia 1929 roku 
Tytuł alternatywny Справоздання з праць рефератів в Українській Армії від1 квітня 1929 року 
Typ Inne 
Opis Relacja z wykonanych zadań. 
Streszczenie Sprawozdanie z prac referatu mobilizacyjnego: analiza organizacji wojsk bolszewickich. Stworzenie zapotrzebowania kadrowego (począwszy od drużyn do sztabu armii) oraz na mienie artyleryjskie, techniczne, sanitarne i intendenckie. Referat mobilizacyjny podejmował prace nad ustawami o: organizacji wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej, obowiązkach i prawach naczelników, przebiegu służby zastępców dowódców, organizacji i pracy sztabów, organizacji służby wojskowej, bieżących regulacjach i zabezpieczeniu wojska, organizacji szkoły wojskowej, rezerw dowódczych, funkcjonowania oddziałów dywersyjnych. Uporządkowanie rozkazów wojska i głównego dowództwa oraz wyszukiwanie ośrodków emigracji ukraińskiej w Europie. W sprawozdaniu mowa również o celach i zadaniach referatu szkoleniowego, do których zaliczano: podniesienie wiedzy kozaków, stworzenie nastroju i doktryny wojskowej oraz tworzenie grup szkoleniowych. Prace referatu personalnego: gromadzenie danych o składzie floty i wojska, podział dowódców i innych stanowisk, włączenia do wojsk zagranicznych, a także gromadzenie informacji o poległych kozakach i emigrantach wojennych. Sprawozdanie obejmowało też informacje o pracach wydziału sekretarskiego zajmującego się pracami bieżącymi, w tym obiegiem rozkazów i korespondencji. 
Miejsca Bułgaria; Czechy; Francja; Polska; Serbia;  
Daty 1929 
Języki ua 

Skany dokumentów

397
398
399

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.