Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 138 do 139

Opis dokumentu

Tytuł Informacje o mieniu artyleryjskim, technicznym, intendenckim, sanitarnym, koniach Sztabu i Dowództwa Dywizji Strzeleckiej 
Tytuł alternatywny Інформація про артилерийське.технічне.інтенденське.санітарне майно та про коні Штабу іКоманди Стрілецької Дивізії 
AutorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Typ Inne 
Opis Dokument w formie spisu. 
Streszczenie Szczegółowe dane liczbowe. 
Języki ua 

Skany dokumentów

138
139

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.