Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 396 do 396

Opis dokumentu

Tytuł Sprawozdanie miesięczne z przebiegu prac referatów Armii Ukraińskiej 
Tytuł alternatywny Місячне справоздання з перебігу праць рефератів Української Армії 
Typ Inne 
Opis Sprawozdanie z prac. 
Streszczenie Wykonane zadania referatu szkoleniowego: zarejestrowanie grup szkoleniowych, ułożenie programu nauczania, stworzenie bibliotek. Referat rejestracyjny: rozesłanie ankiet do nowych ośrodków emigracyjnych, stworzenie spisu dowódców i kandydatów na dowódców pułków, batalionów i sotni. Referat mobilizacyjny: obsadzenie personalne dywizji, ułożenie etatów na podstawie danych o organizacji Wojska Polskiego i armii bolszewickiej. Referat sekretarski: zarządzanie prawidłowym obiegiem korespondencji służbowej. 
Miejsca Czechy; Francja; Polska; Rumunia;  
Języki ua 

Skany dokumentów

396

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.