Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 379 do 379

Opis dokumentu

Tytuł Schemat podziału obszaru wojennego. 
Tytuł alternatywny Схема розподілення военного обшару 
Typ Inne 
Opis Dokument w formie graficznego schematu. 
Streszczenie Schematyczny podział obszaru na którym prowadzone są działania wojenne. Rozmieszczenie I i
II dywizji. 
Języki ua 

Skany dokumentów

379

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.