Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 385 do 386

Opis dokumentu

Tytuł Schemat walk Armii Ukraińskiej w dawnych granicach Rzeczpospolitej Polskiej 
Tytuł alternatywny Схема боїв Української Армії в давних границях РП 
Typ Inne 
Opis Schemat działań wojennych naniesiony na dawną mapę Polski. 
Streszczenie Działania bojowe w dawnych granicach Polski. Kluczowe punkty walk, dowódcy oddziałów, główna linia i kierunek frontu. 
Miejsca Aleksandrów; Białowieża; Białystok; Bydgoszcz; Chrzanów; Częstochowa; Grodno; Hajnówka; Kowel; Kraków; Lwów; Piotrków; Poznań; Przemyśl; Równe; Sarny; Stanisławów; Suwałki; Warszawa; Zamość; Żyrardów;  
Języki ua 

Skany dokumentów

385
386

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.