Powrót

Teczka: 701/7/5

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Opis teczki1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; ua
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 34 do 35

Opis dokumentu

Tytuł Odezwa propagandowa do narodu ukraińskiego 
Tytuł alternatywny Пропагандна відозва до українського народу 
AutorGrupa robotników-państwowców 
Typ Proclamation 
Opis Maszynopis. 
Streszczenie Wezwanie w odezwie do wspólnych wysiłków w celu zachowania niezależności i odbudowy Ukrainy. Komentarz na temat bieżącej sytuacji politycznej. Zwrócenie uwagi na upadek państwowości. Poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy, wymienienie sprawców. Wezwanie do pracy w celu odbudowy niezależnego i silnego państwa ukraińskiego. Przypomnienie, iż szczyt rozwoju Ukrainy przypadł na czasy republiki hetmańskiej Pawła Skoropadskiego. Opisanie sytuacji Ukrainy w ówczesnym środowisku międzynarodowym. Propozycja stworzenia robotniczej monarchii zarządzanej przez robotników, chłopów, inteligencję, przemysłowców i duchowieństwo. Jako głównych wrogów państwa ukrainskiego wymieniono petlurowców i bolszewików. 
Osoby Skoropadski, Pawło;  
Miejsca Polska; Ukraina;  
Języki ua 

Skany dokumentów

34
35

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.