Back

Folder: 701/9/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderProjekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP
Folder description 1953 1955 ; akta luźne; maszynopis, druk; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 281 to 282

Item description

Title Komitet Wolnych Przedstawicieli Państw Centralnej i Wschodniej Europy w Londynie. 
Alternative title London Committee Of Free Representatives Of Central And Eastern European Countries. 
AuthorStarzewski, Jan;  
Topic konferencja w Genewie 
Type List 
Abstract Rozważania na temat dyskusji na konferencji w Genewie z dnia 18 lipca 1955 roku w sprawie przyszłości państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Persons Eisenhower, Dwight;  
Places Albania; Bułgaria; Czechosłowacja; Estonia; Jugosławia; Litwa; Londyn; Łotwa; Rumunia;  
Dates 1955-07-06; 1955-07-18; 1955-10-08 
Languages en 
Date of the item 1955-10-08 

Scans of documents

281
282

Click to enlarge