Powrót

Teczka: 701/7/4

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
TeczkaAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Opis teczki1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
poprzedni lista dokumentów następny

Dokument: strony od 12 do 13

Opis dokumentu

Tytuł Projekt schematu organizacji Sztabu Ministra Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Tytuł alternatywny Проект схеми організації Штабу Міністра справ Військових Української Народної Републіки 
AutorSztab Generalny 
Typ Inne 
Opis Projekt schematu Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, zarys struktury i podział na płaszczyzny oddziaływania. Plan rozdziału stanowisk decyzyjnych. Jako załącznik trzy karty uwag pisanych ołówkiem przez generała Juliana Stachiewicza. 
Streszczenie Schemat Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podział na osobne sekcje, działające na różnych płaszczyznach. Uwaga skierowana na: utworzenie czynnej, wartościowej bojowo armii, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą oraz oddziaływanie propagandowe zarówno na Ukrainie jak i wśród emigracji. 
Osoby Bezruczko, Marko; Stachiewicz, Julian;  
Miejsca Bałkany; Czechy; Europa; Francja; Moskwa; Polska; Rumunia; Ukraina;  
Języki pl 

Skany dokumentów

12
13

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.