Back

Folder: 701/12/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1964 1964; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 74 to 75

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. Il Consilio dell'Unione nazionale polacca contro la persecuzione della Chiesa in Polonia 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Stanowisko w sprawie sytuacji Kościoła Katolickiego w Polsce. Od wielu lat obserwowane są dążenia władz komunistycznych do podporządkowania sobie Kościoła Katolickiego, zaangażowania go do tworzenia socjalistycznego społeczeństwa. Wielokrotnie odrzucano możliwość funkcjonowania Państwa i Kościoła w ramach uczciwej koegzystencji. W tej sytuacji Episkopat Polski w dniu 8 maja 1953 roku ogłosił memoriał prezentujący stanowisko w odniesieniu do poczynań władz komunistycznych wyrażający się we frazie „non possumus”, to jest braku możliwości odstąpienia od zasad chrześcijańskich. Mimo ratyfikowania przez polskie władze komunistyczne Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jej postanowienia nie są w Polsce przestrzegane. Wątpliwości w tej sprawie budzi bierna postawa ONZ. Działalność władz jest sprzeczna z wielowiekową polską tradycją tolerancji i pokojowej koegzystencji wyznawców różnych religii. Jest także sprzeczna z zasadami funkcjonowania cywilizowanych społeczeństw. Do zminimalizowania aktywności Kościoła wykorzystuje się administrację państwową. Zagarnia się mienie kościelne, wydala zakonników i zakonnice ze szpitali, utrudnia wierzącym sprawowanie kultu, uniemożliwia wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim. Społeczeństwo polskie oczekuje na interwencję struktur międzynarodowych w celu wyegzekwowania u rządzących poszanowania dla wartości głoszonych przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. 
Places Polska; Rosja; Rzym; Wietnam;  
Dates 1948-12-10; 1953-05-08; 1964-03-13 
Languages it 
Date of the item 1964-03-13 
SubjectKościół Katolicki, Episkopat Polski, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, \"non possumus\", Zwiążek Narodowy Polski, memoriał Episkopatu Polski

Scans of documents

74
75

Click to enlarge