Back

Folder: 701/12/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1964 1964; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 76 to 77

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. La situazione religiosa in Polonia 
Alternative title Informacje z Polski. Sytuacja religijna w Polsce 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Ocena sytuacji Kościoła Katolickiego po 20 latach istnienia Polski Ludowej. Wolność religijna jest sprawą dyskusyjną. Uczniom, żołnierzom, młodzieży utrudnia się sprawowanie praktyk religijnych. Dla uczestników życia publicznego problem stanowi wzięcie ślubu kościelnego, czy też ochrzczenie dzieci. Z różnych przyczyn dokonywane jest to w odległych geograficznie parafiach. Uniemożliwiono uczestnictwo w nabożeństwach religijnych dzieciom głuchym, niemym i niewidomym przebywającym w ośrodku zlokalizowanym na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, gdzie znajduje się Kościół św. Aleksandra. Stopniowo postępuje proces usuwania nauczania religii ze szkół. W tym zakresie stawiane jest szereg ograniczeń co do czasu i miejsca prowadzenia lekcji. Pod płaszczem tolerancji i świeckości szkoły stają się miejscem przekazywania młodym ludziom treści ateistycznych. Przykładem postawy władz jest nie wydanie zgody na prowadzenie zajęć w Szkoła Organistowska w Przemyślu. Szykanowany jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. W wyniku obciążeń fiskalnych funkcjonuje tylko dzięki ofiarom od wiernych. Likwidowane są małe seminaria duchowne, jak np. w Nowym Mieście nad Pilicą, większe przekazuje się władzy państwowych kuratorów. Nagminne jest mobilizowanie seminarzystów do służby wojskowej. Zmniejsza się liczba publikacji katolickich przeznaczonych do druku, praktycznie nie istnieje prasa katolicka. Ograniczana jest możliwość oddziaływania biskupów. Każda nominacja na proboszcza parafii musi być aprobowana przez Urząd do Spraw Wyznań. Często procedura ta trwa latami. Niemożliwa staje się budowa nowych budynków sakralnych. Kościół jest prześladowany przez instytucja państwowe takie jak; Milicja Obywatelska, Urząd do Spraw Wyznań. W ramach walki ideologicznej wspierana przez komunistyczną władzę jest propaganda ateistyczna. 
Places Kraków; Lublin; Nowe Miasto nad Pilicą; Polska; Przemyśl; Rzym; Warszawa;  
Dates 1964-06-01 
Languages it 
Date of the item 1964-06-01 
SubjectPlac Trzech Krzyży w Warszawie, Szkoła Organistowska w Przemyślu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie, ucisk fiskalny, propaganda, ateizm, konfiskaty, nauka religii w szkołach, Urząd do Spraw Wyznań, Episkopat Polski, Kościół św. Aleksandra w Warszawie

Scans of documents

76
77

Click to enlarge