Back

Folder: 701/12/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1964 1964; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 7 to 8

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 4. "L'Unità" atakuje papieża; Ks. metropolita Slipyj starszym arcybiskupem; Nominacje nowych biskupów w Polsce 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Odpowiedź "Osservatore Romano" na artykuł "L'Unity", atakujący Pawła VI. Zarzuty dotyczyły m.in. przemówień papieskich o integracji europejskiej, inicjatyw pokojowych, odrzucania prób zbliżenia państw komunistycznych z Watykanem itd. Potwierdzenie przez Kongregację Kościoła Wschodniego, iż arcybiskup Slipyj ma być uważany za starszego arcybiskupa (tytuł pokrewny prymasowi). Zakres uprawnień miał zbliżony do patriarchy m.in. w kwestii nominacji biskupów, powoływania stałego synodu. Było to szczególne wyróżnienie dla arcybiskupa lwowskiego. Poinformowanie przez "Osservatore Romano" o nominacji Stafana Bareły i Bogdana Sikorskiego na biskupów częstochowskiego i płockiego. 
Persons Alessandrini, Federico; Bareła, Stefan; Erhard, Ludwig Wilhelm; Montini, Giovanni Battista; Pacelli, Eugenio Maria Giuseppe Giovanni; Paweł VI; Pius XII; Sikorski, Bogdan Marian Wincenty; Slipyj, Josyf Iwanowycz; Zakrzewski, Tadeusz Paweł;  
Places Cypr; Hiszpania; Polska; Poznań; Rzym; Zapolice;  
Dates 1916-06-24; 1934-03-25; 1957-06-02; 1960-11-26; 1961-01-08; 1963-02-09; 1964-02-06; 1964-02-08; 1964-02-10 
Languages pl 
Date of the item 1964-02-10 
SubjectL\'Unità, Osservatore Romano, papież, papiestwo, komunizm, kanclerz RFN, starszy arcybiskup, Motu proprio Cleri sanctitati, arcybiskup lwowski, nominacje biskupie, diecezja częstochowska, diecezja płocka

Scans of documents

7
8

Click to enlarge