Back

Folder: 701/12/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1964 1964; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 82 to 84

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. Dichiarazione dell'Episcopato polacco al clero (Parte seconda) 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Rozgłos wywołany przez „Odezwę Episkopatu Polski” podejmującą temat polityki antyreligijnej rządu.
Obłuda w postępowaniu komunistów. Odporność narodu polskiego na kłamstwa i propagandę. Dążenia władz do uzyskania poparcia wśród duchowieństwa. Atak na uczciwość, lojalność i wzajemne zaufanie. Stanowione prawo sprzeczne z prawem naturalnym. Kościół uważany jest za wroga gdyż nie godzi się na tyranię, czyli postępowanie uderzające w dobro społeczne. Brak zgody władz na publikację chociażby fragmentów encykliki „Pacem in Terris” - wzywającej rządzących państwami do funkcjonowania w zgodzie z prawem naturalnym. Brak możliwości by Kościół zachęcał społeczeństwo do popierania ludzi w taki sposób sprawujących władzę. Odniesienie do procesów norymberskich w kontekście władzy wprowadzającej prawo niezgodne z prawem naturalnym co w ostateczności doprowadziło do katastrofy. Postępowanie władz komunistycznych w niektórych aspektach tożsame z działaniami hitlerowskich zbrodniarzy. Do chwili obecnej rząd polski „nie otworzył oczu” i nie zaczął tworzyć sprawiedliwego porządku społecznego. Na forum międzynarodowym deklarowane jest poszanowanie dla Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jednak polityka wewnętrzna komunistów zupełnie tego nie potwierdza. Stosowane są metody ucisku administracyjnego wobec Kościaoła, szczególnie w obszarze jego działań edukacyjnych. Sprzeczność ideologii marksistowskiej mówiącej o walce klas z dążeniami do budowy ponadnarodowego społeczeństwa i pokojowej koegzystencji. Uprzywilejowana pozycja materialna ludzi z kręgów władzy w odniesieniu do przedstawicieli klasy robotniczej. Występowanie dysproporcji sprzecznych z głoszonym hasłem „sprawiedliwości społecznej”. Próby stworzenia podziałów wśród polskiego duchowieństwa. Niewielka grupa duchownych godzi się na współpracę z władzą, większa część zachowuje wobec niej asertywność. Armia urzędników realizujących założenia antykościelnej polityki rządu. 
Persons Hitler, Adolf; Stalin, Józef;  
Places Częstochowa; Leśna; Ludzimierz; Nowy Sącz; Polska; Rzym;  
Dates 1964-01-31 
Languages it 
Date of the item 1964-01-31 
Subject\"Pacem in terris\", Jan XXIII, procesy norymberskie, kult jednostki, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ateizm, marksizm, Episkopat Polski, administracja państwowa, nauka religii w szkołach

Scans of documents

82
83
84

Click to enlarge