Back

Folder: 701/12/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1962 1962; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 72 to 75

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 3. Continuo peggioramento dei rapporti fra Chiesa e Stato in Polonia; Dati falsi per dimostrare lo sviluppo della Chiesa sotto il regime comunista; L'anno della educazione cristiana; Il cardinale Wyszyński sulla politica anti 
Alternative title Informacje z Polski nr 3. Pogorszenie się stosunków między Kościołem a państwem; Fałszywe dane w celu wykazania rozwoju Kościoła pod władzą komunistyczną; Rok wychowania chrześcijańskiego; Kardynał Wyszyński o polityce antydemograficznej reżimu; Echa atak 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Pogarszające się stosunki między władzą komunistyczną a Kościołem w Polsce: zmieniająca się taktyka władz w walce z religią, odrzucenie petycji Episkopatu o powołanie komisji sejmowej do zbadania ograniczania wolności religijnej. Podanie przez "Nową Kulturę" aktualnej i przedwojennej statystyki porównującej liczbę kapłanów i kościołów. Stwierdzenie o jej nieprawdziwości, powołując się na dane kościelnego rocznika statystycznego z 1936 roku. Rozpoczęcie się 6 roku Wielkiej Nowenny, poświęconego wychowaniu chrześcijańskiemu. Wielka Nowenna zinicjowana przez prymasa Wyszyńskiego, przygotowywała do obchodów Milenium Chrztu Polski. Skrytykowanie przez prymasa Wyszyńskiego w kazaniach rekolekcyjnych polityki antydemograficznej władz. Artykuł "Życia Warszawy" oskarżający prymasa Wyszyńskiego o zakłócanie pokoju religijnego, w związku z wygłoszonym przez niego kazaniem potępiającym zuchwalstwo ateistów. 
Persons Beran, Josef; Bierut, Bolesław; Gomułka, Władysław; Stalin, Józef; Wyszyński, Stefan;  
Places Czechosłowacja; Częstochowa; Jasna Góra, Częstochowa, Poland; Kraków; Lublin; Polska; Rzym; Warszawa;  
Dates 1949; 1962; 1962-06-14 
Languages it 
Date of the item 1962-06-14 
SubjectArgumenty, Kościół katolicki w Polsce, prymas Polski, Życie Warszawy, Trybuna Ludu, Akademia Teologii Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polityka, likwidacja zakonów, nauczanie religii, odwilż komunistyczna, Episkopat Polski, Nowa Kultura, Wielka Nowenna, Milenium Chrztu Polski, śluby jasnogórskie, Życie Warszawy, aborcja, Archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie, partia komunistyczna

Scans of documents

72
73
74
75
701-012-009-072.pdf

Click to enlarge