Back

Folder: 701/2/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderListopad- grudzień 1918
Folder description1918 1918; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 24 to 26

Item description

Title Raport 
AuthorNakoniecznikow-Klukowski, Bronisław;  
Type Report 
Description Odpis (maszynopis). W rękopisie (strony: 20, 21, 22, 23) zdublowana jest zawartość tego dokumentu. 
Abstract Piszący raporty B. Nakoniecznikow, kończy swój pobyt w Rosji, opuszcza Moskwę wraz z eszelonem wygnańczym (wojskowa jednostka transportowa), by dostać się do Warszawy. Opisuje zastałą po drodze sytuację. 
Persons Mackiewicz, Mieczysław;  
Places Baranowicze; Białystok; Borysów; Brześć; Grodno; Krupki; Łapy; Mińsk; Mohylów Podolski; Mołodeczno; Moskwa; Nowy Bychów; Orsza; Rosja; Sławnoje; Smoleńsk; Stary Bychów; Ukraina; Warszawa; Wiażma; Wilno; Żłobin;  
Dates 1918-11-27 
Languages pl 
Date of the item 1918-11-27 
See also Rękopis

Scans of documents

24
25
26
701-002-001-024.pdf

Click to enlarge