Back

Folder: 701/2/25

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderCzerwiec- lipiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; ru
prevoius list of documents next

Item: pages from 252 to 256

Item description

Title List Borysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego dotyczący "Oddziału Tulskiego" 
AuthorSawinkow, Boris;  
Type List 
Description Załączniki do listu w języku polskim: odpis umowy podpisanej w Kowlu dnia 25.05.1919 r. pomiędzy "Oddziałem Tulskim" dowodzonym przez sztabskapitana W. Striekopytowa a podporucznikiem Babińskim działającym w imieniu Dowództwa Frontu Wołyńskiego oraz odpis pokwitowania na zarekwirowane rzeczy i konie "Oddziału Tulskiego" z dnia 6.06.1919 r. 
Dates 1920-06-20 
Languages ru 
Date of the item 1920-06-20 

Scans of documents

252
253
254
255
256
701-002-025-252.pdf

Click to enlarge