Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 82 to 82

Item description

Title Rozkaz nr 7 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр.7 Украінської Ліквідаційної Комісії до справ полонених і інтернованих у Речіпосполітій Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Polecenia w bieżących sprawach organizacyjnych. Szczegółowe omówienie godziny wart oraz sprawy delegacji służbowych. 
Places Polska;  
Dates 1921-07-06; 1921-07-12 
Languages ua 
Date of the item 1921-07-12 

Scans of documents

82

Click to enlarge