Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 23 to 23

Item description

Title Rozkaz Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польській 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Dokument Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Informacje dotyczące spraw bieżących, organizacyjnych i finansów. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-10-30; 1920-11-08; 1920-11-09; 1920-11-11; 1920-11-16 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-16 

Scans of documents

23

Click to enlarge