Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 14 to 16

Item description

Title Uwagi generała Juliana Stachiewicza do projektu schematu Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Alternative title Уваги генерала Юльяна Стахевича до проекту схеми Штабу Міністерства Військових Справ Української Народної Републіки 
AuthorStachiewicz, Julian;  
Type Working Paper 
Description Załącznik do projektu schematu Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Trzy strony uwag merytorycznych, sporządzonych ołówkiem. 
Abstract Generał Stachiewicz sugeruje pewne zmiany w projekcie funkcjonowania Sztabu. Większy nacisk kładzie na wyszkolenie, warstwę ideową i sprawy regulaminowe. Proponuje inaczej zorganizować wydział zajmujący się propagandą, a także według innego klucza obsadzać stanowiska. 
Persons Stachiewicz, Julian;  
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1927-03-25 
Languages pl 

Scans of documents

14
15
16

Click to enlarge