Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 348 to 395

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 4. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.4 
AuthorCharaszkiewicz, Edmund;  
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący sytuacji na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, na podstawie przeglądu prasy radzieckiej, emigracyjnej i zagranicznej. 
Abstract Prasa radziecka porusza temat wyborów do rad lokalnych, administracji, oświaty, kultury, organizacji partyjnej i kwestii narodowościowych. Obszernie relacjonuje trudną sytuację w rolnictwie w dobie kolektywizacji, realne zbiory znacząco odbiegają bowiem od przyjętych założeń. Pogłębiają się problemy z transportem kolejowym, które mają bardzo negatywny wpływ na całą produkcję przemysłową. Kwestia ukraińskich tendencji niepodległościowych została nakreślona w świetle prasy ugodowej wobec Polski, opozycyjnej oraz emigracyjnej. Szerokim echem komentowane są polskie akcje represyjne na terenach Małopolski Wschodniej i Galicji. Dezaprobata co do tego typu działań została wyrażona również m. in. w Parlamencie Wielkiej Brytanii przez głównie lewicowych deputowanych. 
Persons Denikin, Anton; Mussolini, Benito; Petlura, Symon; Stachiewicz, Julian;  
Places Anglia; Berlin; Charków; Chicago; Czechosłowacja; Dniepr; Dniepropietrowsk; Europa; Francja; Galicja; Galicja Wschodnia; Gdańsk; Genewa; Irkuck; Karpaty; Kartagina; Kijów; Kraków; Łuck; Małopolska Wschodnia; Moskwa; Niemcy; Norwegia; Odessa; Paryż; Podiebrady; Polska; Praga; Przemyśl; Rostów nad Donem; Russia; Ruś; Ruś Zakarpacka; Rzym; San; Stany Zjednoczone Ameryki; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Turcja; Ukraina; Ukraińska Rada Narodowa; Warszawa; Wielka Brytania; Włochy; Wołyń;  
Dates 1930-12-31; 1931-01-02; 1931-01-16; 1931-01-17; 1931-01-18; 1931-01-19; 1931-01-20; 1931-01-23; 1931-01-25; 1931-01-26; 1931-01-30; 1931-01-31; 1931-02-02; 1931-02-03; 1931-02-04; 1931-02-05; 1931-02-15; 1931-02-22; 1931-02-28; 1931-03-06; 1931-04-24 
Languages pl 
Date of the item 1931-03-06 

Scans of documents

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

Click to enlarge