Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 45 to 46

Item description

Title Pismo Poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze. 
Alternative title Письмо Посольства РП в Празі 
AuthorPoselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze 
Type Inne 
Description Załącznik do pisma Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Komentarz do wydarzeń z życia politycznego ukraińskiej emigracji w Czechosłowacji. 
Abstract Wśród kół politycznych emigracji ukraińskiej panuje anarchia. Oskarżeni o przywłaszczenie pieniędzy Szapował i jego stronnictwo, próbują odzyskać utracone wpływy poprzez utworzenie Narodowej Rady Ukraińskiej i pozyskanie nowych sympatyków w krajach Europy i Ameryki. 
Places Brazylia; Kanada; Polska; Praga; Rumunia; Stany Zjednoczone Ameryki; Ukraina;  
Languages pl 

Scans of documents

45
46

Click to enlarge