Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 42 to 44

Item description

Title Ukraińscy eserzy w Czechosłowacji. 
Alternative title Українські есери в Чехословаччині 
AuthorPoselstwo Polskie w Pradze 
Type Inne 
Description Odpis raportu Poselstwa Polskiego w Pradze, dotyczącego ukraińskiej emigracji w Czechosłowacji-upadku frakcji eserów. 
Abstract Wśród organizacji politycznych ukraińskiej emigracji w Czechosłowacji, dominującą rolę odgrywał niejaki Aleksander Szapował. Wraz z zaprzestaniem subwencjonowania przez czechosłowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jego przywódcza rola zaczęła być kwestionowana przez działaczy emigracyjnych zarówno socjalistycznych jak i narodowych. Ostateczną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zmarginalizowanie roli socjalistów i dominacja Związku Ukraińskich Nacjonalistów wśród emigracji ukraińskiej w Czechosłowacji. 
Places Czechosłowacja; Polska; Praga; Ruś Podkarpacka; Stany Zjednoczone Ameryki; Ukraina;  
Dates 1929-03-26 
Languages pl 

Scans of documents

42
43
44

Click to enlarge