Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 169 to 170

Item description

Title Memoriał Komitetu Międzynarodowego Porozumienia Antysowieckiego. 
Alternative title Меморіал Комітету Міжнародного Антисоветского Порозуміння 
AuthorCrivez, Paul Theodore; Komitet Międzynarodowego Porozumienia Antysowieckiego 
Type Inne 
Description Tłumaczenie memoriału przedstawoinego na forum Ligi Narodów przez Paula Criveza-wiceprezesa Komitetu Międzynarodowego Porozumienia Antybolszewickiego z prośbą o opublikowanie w prasie francuskiej. 
Abstract Skierowanie do prasy francuskiej z prośbą o opublikowanie memorandum. Jest to krótka prezentacja politycznych celów Komitetu Międzynarodowego Porozumienia Antybolszewickiego. Zawiera deklarację wyswobodzenia wszystkich narodów ZSRR, udzielenia amnestii wszystkim zaangażowanym w rozwój ruchu komunistycznego i tego żałującym, przywrócenie ustroju kapitalistycznego i wolności religijnej, oraz powrót do normalnych stosunków z resztą świata. 
Places Białoruś; Europa Wschodnia; Francja; Genewa; Gruzja; Kaukaz; Paryż; Rosja; Russia; Szwajcaria; Ukraina;  
Languages pl 

Scans of documents

169
170

Click to enlarge