Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 208 to 215

Item description

Title Kozactwo a separatyzm. 
Alternative title Козацтво а сепаратизм 
AuthorBogajewskij, A. 
Type Inne 
Description Manifest wskazujący historyczną, ekonomiczną i polityczną konieczność włączenia Kozacczyzny w obręb mającej odrodzić się wkrótce niebolszewickiej Rosji. 
Abstract Krytyka postawy liderów ukraińskiej emigracji, za odwrócenie się od idei walki o Rosję i chęć utworzenia niepodległych państw kozackich na terenach ukraińskich. Autor broni tezy o wspólnocie pochodzenia, języka, historii Rosjan i Kozaków. Co więcej spogląda na sprawy z punktu widzenia mającej się wkrótce odrodzić niebolszewickiej Rosji. 
Persons Denikin, Anton; Wrangel, Piotr;  
Places Bułgaria; Don; Estonia; Kaukaz; Kubań; Łotwa; Morze Czarne; Morze Kaspijskie; Moskwa; Polska; Rosja; Russia; Ukraina; Ural;  
Dates 1929-08-02 
Languages pl 

Scans of documents

208
209
210
211
212
213
214
215

Click to enlarge