Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 446 to 485

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 6. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.6 
AuthorCharaszkiewicz, Edmund;  
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący sytuacji na terenie Sowieckiej Ukrainy w świetle prasy emigracyjnej, radzieckiej i zachodniej. 
Abstract W pierwszej części komunikatu zarysowana jest sytuacja na Ukrainie w ujęciu politycznym, gospodarczym i społecznym. Podczas XII Wszechukraińskiego Zjazdu Rad miały miejsce propagandowe wystąpienia poruszające wątki aprowizacji, kolejnictwa, produkcji żywności i analfabetyzmu. Przybywa członków Ukraińskiej Partii Komunistycznej, co jednak nie przekłada się na jej efektywność. W urzędach nadal dominuje język rosyjski, nie ukraiński. Na uczelniach wyższych kadra profesorska nie angażuje się w lansowanie komunistycznej ideologii, a młodzież nie jest kształcona w duchu socjalistycznym, czego pragną władze. Z okazji Dnia Kobiet w ukraińskiej prasie znalazła się znaczna liczba artykułów dotyczących sytuacji kobiet na świecie i słuszności ich walki. Wzrastają koszty produkcji przemysłowej, spada za to jej wydajność. Na kolei brakuje parowozów, w związku z tym sytuacja w tym sektorze nie uległa poprawie. Druga część komunikatu to przegląd prasy zarówno propolskiej jak i opozycyjnej wydawanej w Polsce, na Ukrainie i wśród emigracji. 
Persons Dzierżyński, Feliks; Hołówko, Tadeusz; Mołotow, Wiaczesław; Piłsudski, Józef; Stachiewicz, Julian; Zaleski, August;  
Places Argentyna; Belgia; Białoruś; Brazylia; Bruksela; Bułgaria; Chicago; Cleveland; Czechosłowacja; Detroit; Egipt; Finlandia; Francja; Galicja Wschodnia; Gawinosti; Grecja; Hiszpania; Imperium Rosyjskie; Irlandia; Japonia; Jasynuwata; Jugosławia; Kanada; Kaniów; Kijów; Litwa; Łotwa; Małopolska Wschodnia; Mołdawia; Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka; Moskwa; Niemcy; Nowy Jork; Paryż; Podmihajłowice; Polska; Portugalia; Rumunia; Russia; Ryga; Sofia; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Szwajcaria; Szwecja; Turcja; Ukraina; Warszawa; Watykan; Węgry; Włochy; Zagłębie Donieckie; Żytomierz;  
Dates 1918-03-18; 1931-02-13; 1931-02-14; 1931-02-25; 1931-02-27; 1931-02-28; 1931-03-01; 1931-03-02; 1931-03-03; 1931-03-04; 1931-03-05; 1931-03-06; 1931-03-08; 1931-03-11; 1931-03-12; 1931-03-13; 1931-03-14; 1931-03-15; 1931-03-17; 1931-03-20; 1931-03-21; 1931-03-22; 1931-03-27; 1931-03-30; 1931-04-01; 1931-05-07 
Languages pl 
Date of the item 1931-05-07 

Scans of documents

446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

Click to enlarge