Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 568 to 624

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 8. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.8 
AuthorCharaszkiewicz, Edmund;  
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący sytuacji na terenie Sowieckiej Ukrainy, w świetle prasy emigracyjnej, radzieckiej i zachodniej. 
Abstract Prasa radziecka rozpisuje się na temat represji jakim poddawani są na terenie Małopolski Wschodniej działacze włościańsko-robotniczy. Znaczną uwagę poświęca problemom wewnętrznym Rzeczpospolitej Polskiej takim jak strajki, rozruchy, niepokoje społeczne. Pisze się o niestabilnej sytuacji politycznej i brutalnym dławieniu jakiejkolwiek opozycji. Ukraińska Partia Komunistyczna odnotowuje stały wzrost liczby członków. W wielkich miastach, fabrykach i zakladach przemysłowych ludzie porozumiewają się po rosyjsku, natomiast język ukraiński stanowi domenę wsi. Do innych bolączek Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej należą problemy z aprowizacją i transportem. Stan taboru kolejowego jest bardzo zły. Władze radzieckie podejmują próby wpływania na ukraińskie środowiska naukowe, czego dowodem są działania podjęte wobec Wszechukraińskiej Akademii Nauk. Ważną sprawą jest również kwestia autonomi Rusi Podkarpackiej, która po I wojnia światowej weszła w skład Republiki Czechosłowackiej. Znaczna część mieszkańców tego regionu posługuje się językiem ukraińskim. Szeroko opisano życie emigrantów ukraińskich w Czechosłowacji i we Francji. Ukraińska prasa emigracyjna wiele miejsca poświęca narodowościowej strukturze Rzeczpospolitej Polskiej i analfabetyzmowi w azjatyckiej części Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Persons Engels, Fryderyk; Marchlewski, Julian; Piłsudski, Józef; Prystor, Aleksander; Sienkiewicz, Henryk; Sławek, Walery; Smal-Stocki, Roman; Stachiewicz, Julian; Szeptycki, Andrzej; Tokarzewski-Karaszewicz, Michał; Zaleski, August;  
Places Anglia; Austria; Azerbejdżan; Azja; Bruksela; Budapeszt; Bukareszt; Bukowina; Bułgaria; Chicago; Czechosłowacja; Francja; Galicja; Gdańsk; Genewa; Górny Śląsk; Gruzja; Istambuł; Jugosławia; Kalisz; Kanada; Kaukaz; Kijów; Krasnodarsk; Litwa; Lozanna; Lwów; Małopolska Wschodnia; Niemcy; Paryż; Persja; Polska; Przemyśl; Rawa; Rumunia; Russia; Ruś Podkarpacka; Szwajcaria; Tatarzy; Turcja; Turkiestan; Ukraina; Użgorod; Warszawa; Włochy; Zachodnia Białoruś; Zachodnia Ukraina;  
Dates 1931-04-25; 1931-05-01; 1931-05-10; 1931-05-15; 1931-05-17; 1931-05-24; 1931-05-26; 1931-05-28; 1931-05-29; 1931-05-31; 1931-06-03; 1931-06-04; 1931-06-12; 1931-06-16; 1931-06-17; 1931-06-24; 1931-07-15 
Languages pl 
Date of the item 1931-07-15 

Scans of documents

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

Click to enlarge